Miljøvernpolitikk

Hansen Protection vil bidra til et bedre miljø gjennom aktivt samarbeid med kunder og leverandører, ved å styrke miljøbevisstheten blant de ansatte, forbedre interne prosesser og i henhold til gjeldende lover og forskrifter.

Miljømål

Å søke forbedring ved å aktivt involvere alle i å følge selskapets miljøpolitikk.

Dette betyr at Hansen Protection vil:

  • Utvikle produkter av høyeste kvalitet og best forventet levealder for å unngå unødvendige utskiftninger og avfall
  • Bruke emballasjer som er resirkulerbare
  • Søke etter alternative råvarer som er dokumentert å være miljøvennlig
  • Drive virksomheten slik at transport og reiser er minimalt
  • Bruke energi fra fornybare kilder

Spesifisert
Ingen forstyrrelser av miljøet har forekommet eller så langt blitt rapportert. Selskapet har avtaler på plass for resirkulering og gjenvinning av restverdier fra sin virksomhet. Gjenvinning av pappesker fra underleverandører bidrar til reduksjon i papp / papiravfall. Gjenvinningstasjoner for papir, plast, mat og batterier er plassert rundt i hele selskapet.

Kasserte redningsdrakter leveres i betydelige mengder til et selskap som utnytter restmaterialer i produksjonen av sporty design-vesker.

Antall elektriske og oppladbare biler som brukes av de ansatte er økende. Disse har sine egne, spesialtilpassede parkeringsplasser.

Samfunnsansvar
Selskapet sponser idrett og kulturarrangementer i Moss-regionen. Vår strategi er å engasjere oss lokalt med bidrag først og fremst rettet mot aktive ungdoms og kulturelle aktiviteter som er synlige for og kan engasjere hele lokalsamfunnet.

Energi
Selskapet har nye, energieffektive lokaler. Oppvarming av lokaler utføres gjennom vannbåret varmesystem koblet til distriktets varmesentral. Selskapet har installert et elektronisk overvåkingssystem for å sikre effektiv utnyttelse av energi.

Miljøadministrasjon
Hansen Protection er sertifisert i henhold til ISO 14001 Environmental Management System.