Retningslinjer for Etisk Handel

De fullstendige Retningslinjene for Etisk Handel kan lastes ned som en PDF.

Formålet med etisk handel kodeksen er å skape en god bedriftskultur og å bevare selskapets integritet ved å hjelpe medarbeidere til å fremme standarder for god forretningspraksis. Videre erkodeksen ment å være et verktøy for selvvaluering og et verktøy for utvikling av selskapets identitet.

 
Retningslinjer for Etisk Handel