Selskapspresentasjon

Hansen Protection retter seg mot markedet sitt gjennom forretningsområdene Personlig Beskyttelse, Arbeids Regntøy og Båt & Spesialprodukter.

Hansen Protection har en sterk posisjon med personlig beskyttelse og belagte tekstiler, og har demonstrert betydelig vekst over flere tiår, med kontinuerlig fokus på å sikre personell i tøffe miljøer. Hansen Protections ekspertise innen avansert og belagte tekstiler er passende i en rekke produktområder og industrier. Gjennom organisk vekstinitiativ og oppkjøp, har Hansen Protection tatt et betydelig steg mot å bli en diversifisert og ledende spiller innen Europeisk personlig beskyttelsesutstyr for tøffe miljøer, en ambisjon som selskapet vil fortsette å forfølge videre, drevet av kontinuerlig oppgang i olje og gass industrien og Hansen Protections attraktive tilbud i et stort og fragmentert marked for beskyttende regntøy. Hansen Protection vil fortsette å øke sin virksomhet ved å:

  • Støtte eksisterende lederskap posisjoner i marked gjennom kontinuerlig produkt og tjeneste innovasjon
  • Utnytte den pågående oppgangen i olje og gass industrien for å drive inntekter i både utleie og salg av transport og overlevelsesdrakter
  • Utvide sitt geografiske fotspor og forsterke internasjonal distribusjonsmakt.
  • Fortsette sin sterke vekst innen beskyttende regntøy
  • Utvide sitt integrerte tjeneste konsept i vind-energi markedet
  • Søke selektivt etter ekstra oppkjøp for å støtte sin totale strategi

Personlig Beskyttelse
Hansen Protection designer og produserer avanserte overlevelsesdrakter, nød-drakter og andre drakter og rednings jakker for tøffe miljøer for forskjellig arbeid og tilfeller der det kreves. Overlevelses-utstyret blir levert til kunder enten gjennom integrerte tjenester (en betal-per-bruk modell), og gjennom direkte- og distributør salg. Hansen Protection er markedsledende når det kommer til integrerte tjenester av overlevelsesdrakter og andre drakter for tøffe miljøer i sin nåværende Europeiske geografi, og har en partikulært sterk posisjon på den Norske Kontinentalsokkelen.

Arbeids Regntøy
Hansen Protection designer, produserer og selger beskyttende regntøy som er spesielt utviklet til en bred rekke industrier. Selskapets beskyttende regntøy produkter blir delt inn i fire segmenter: Grunnleggende beskyttende regntøy, Høy-synlighet beskyttende regntøy, Flamme-resistent og elektrisk ARC-resistent resistent regntøy og isolert beskyttende regntøy.

Båt & Spesialprodukter
Hansen Protection produserer og selger spesialtilpassede tekstilprodukter, inkludert båtkalesjer, setetrekk og tekstil-baserte industrielle produkter til kunder innen olje og gass, forsvar og landbruk. Hansen Protections produkttilbud av båtkalesjer blir produsert av belagte tekstiler, og er hovedsaklig solgt til sluttbrukere i Norge og Sverige.