Sertifikater og godkjenninger

Hansen Protection er sertifisert i henhold til flere standarder:

ISO 9001
– Ledelsessystem for kvalitet

ISO 14001
– Ledelsessystem for miljø

FPAL
– Leverandørkvalifikasjon for olje og gass industrien (Europa)

Achilles JQS
– Leverandørkvalifikasjon for olje og gass industrien (Norsk og Dansk Kontinentalsokkel)

European Aviation Safety Agency  (EASA)
– Autorisert som Design, Produksjon- og Vedlikeholds-organisasjon for luftfartsprodukter

Marine Equipment Directiv (MED)
– Kvalitetssystem for produksjon av IMO/SOLAS godkjente produkter-