Personal Protection

Hansen Protection designer og produserer avanserte overlevelsesdrakter, arbeidsdrakter, nisjedrakter og redningsvester utviklet for å takle ulike arbeidsoppgaver under tøffe forhold til sjøs. Kunder kan skaffe seg overlevelsesutstyret enten gjennom utleie eller salg. Utleie er en nøkkelferdig outsourcingstjeneste med alle funksjoner. Det innebærer ut/innlevering, rens, reparasjon og service av helikopter- transportdrakter. Håndteringen av denne type drakter krever en velorganisert logistikkfunksjon og god teknisk forståelse for å sikre tilgjengeligheten av drakter, og for å overholde samsvar med gjeldende sikkerhetsstandarder og regulatoriske krav.

Hansen Protection er en markedsledende leverandør av utleietjenester for helikopter transportdrakter i kalde farvann i Europa og har en spesielt sterk posisjon på den norske kontinentalsokkelen. Hansen Protection har en betydelig infrastruktur på plass på alle relevante helikopterbaser i Norge og på strategiske helikopterbaser i andre geografiske områder. Dette for å sikre til en hver tid tilgjengelighet av riktig utstyr til kunder i transitt.

Hansen Protection gikk inn i markedet for utleie av helikopter-transportdrakter for offshore vind sektoren i Europa i 2015 og styrket sin posisjon i dette segmentet gjennom oppkjøpet av HeliPPE i Ebjerg i 2018. Hansen Protections tilbud til vindindustrien omfatter også utleietjenester til transport via båt.

Hansen Protections produktutvalg innenfor Personal Protection inkluderer Helikopter-passasjerdrakter (Transportdrakter), Overlevelses-/Redningsdrakter, Arbeidsdrakter, Nisje-drakter og Redningsvester.

 

Transportdrakter er konstruert for passasjerer til og fra offshoreinstallasjoner og for helikopterpiloter og mannskap. Hansen Protections transportdraktportefølje består av SeaAir, SeaWind og SeaAir Europe, som har innebygde sikkerhetsfunksjoner og termisk beskyttelse, samt andre funksjoner skreddersydd for den spesifikke bruken og klima. Sentrale funksjoner er mobilitet og fleksibilitet for piloter og mannskap, ekstra isolasjon for hender, føtter og hode ved bruk i arktiske farvann, osv. Transportdrakter er i hovedsak en del av det utleietjenesten, men blir også solgt direkte til kunder/operatører.

Overlevelses-/Redningsdrakter beskytter mot varmetap og øker overlevelsestiden i kalde farvann. Produktspekteret består av en rekke drakter som er utviklet for kalde forhold, som for eksempel SeaEco og SeaEco+. Disse draktene er utviklet for nødssituasjoner i handelsflåten, mens SeaNordic og SeaArctic er drakter med fler sikkerhetsfunksjoner integrert for å møte kravene i en nødsituasjon ombord på fiskefartøy, handelsskip og offshoreinstallasjoner. Porteføljen av redningsdrakter omfatter også spesialdrakter som KRD-drakten (NavyQuick Donning) utviklet for det norske Sjøforsvaret og andre NATO-partnere i hele Europa, samt passasjerdrakten SeaPass. Redningsdrakter selges både direkte til kunder og gjennom Hansen Protections nettverk av distributører.

Arbeidsdrakter er designet for bruk i ulike arbeidsområder i maritime miljøer. Produktspekteret består av SeaMOB, SeaWork og E 300-2. Dette er flerbruksdrakter laget for arbeid i utsatte situasjoner på dekk, mann-over-bord operasjoner og hvor brukerne trenger full bevegelsesfrihet til å utføre sine oppgaver. Produktspekteret omfatter også SeaWind, som er konstruert for og benyttes av arbeidere på vindturbiner, og som en arbeidsdrakt ombord på skip. Arbeidsdrakter selges hovedsakelig både direkte til kunder og gjennom Hansen Protections nettverk av distributører.

Nisje-drakter er designet for spesielle bruksområder som militære, redningspersonell, brannvesen, sivilforsvar og politi. Produktspekteret omfatter produkter som SeaRescue, som er beregnet for øyeblikkelig søk- og redningsoperasjoner på overflaten, og SeaSwim, som er beregnet for overflatesvømming i grunne vannområder. Nisje-drakter blir vanligvis utviklet i nært samarbeid med kunder og sluttbrukere. Vi er spesielt stolte av vårt utviklingsamarbeide med Redningsselskapet (RS). Nisje-drakter selges både direkte til kunder og gjennom Hansen Protections nettverk av distributører.

Redningsvester er obligatorisk i kombinasjon med drakter som er sertifisert for å bli benyttet sammen med en kompatibel vest. Hansen Protection tilbyr et bredt spekter av redningsvester for ulike formål og kundegrupper. Redningsvester kan utstyres med sikkerhetsseler, sikkerhetsliner, spruthette og nødpeilesender (PLB). Redningsvester selges både direkte til kunder og gjennom Hansen Protections nettverk av distributører.