Personlig Beskyttelse

Hansen Protection utvikler og produserer avanserte overlevelsesdrakter, nød drakter og andre drakter og redningsvester for ulike arbeids og nisjeapplikasjoner i tøft miljø. Overlevelsesutstyr leveres til kunder enten gjennom integrerte tjenester (en betal-per-bruk utleie modell), eller gjennom direkte og distributør salg. Integrerte tjenester er en viktig outsourcing tjeneste for alle funksjoner knyttet til håndtering, rengjøring, reparasjon og testing av transportdrakter. Håndtering og forvaltning av slike drakter krever et betydelig logistikk oppsett og god teknisk kunnskap for å sikre tilgjengeligheten av drakter når og der det trengs, og for å sikre samsvar med gjeldende sikkerhetsstandarder og regulatoriske krav.

Hansen Protection er en markedsleder når det kommer til integrerte tjenester av redningsdrakter og andre tøffe miljødrakter i sine nåværende europeiske geografiske områder og har en spesielt sterk posisjon på norsk sokkel. Hansen Protection har en betydelig infrastruktur på plass på alle relevante helikopterbaser i Norge og på strategiske helikopter baser i andre geografiske områder for å sikre oppbevaring og håndterings fasiliteter med umiddelbar tilgang til kunder i transport.

Hansen Protection kom inn i integrerte tjenester markedet for offshore vind i 2015 
og forsterket sin posisjon gjennom oppkjøpet av HeliPPE i 2018. Hansen Protections tilbud til vindindustrien omfatter også utleie tjenester til transport via båt.

Hansen Protections produkttilbud innenfor Personlig Beskyttelse segmentet inkluderer Transport drakter, Nød drakter, Arbeids drakter, Nisje drakter og redningsvester.

Transport drakter er konstruert for både passasjerer til og fra offshoreinstallasjoner og for helikopter piloter og mannskap både som en integrert tjeneste og ved salg. Hansen Protections transport drakt portefølje består av SeaAir, SeaWind og SeaAir-Europa, som har innebygde sikkerhetsfunksjoner og termisk beskyttelse, samt andre funksjoner skreddersydd for den spesifikke bruken og klima, slik som mobilitet og fleksibilitet for piloter og mannskap, ekstra isolasjon for ytre kroppsdeler for bruk i arktiske farvann, osv. Transport drakter er i hovedsak gitt som en del av det integrerte tjenestetilbud, men også solgt til kunder.

Nød drakter beskytter mot varmetap og dermed øker overlevelsestiden i kalde farvann. Produktspekteret består av en rekke drakter som er utviklet for spesifikke klima og forhold, som for eksempel SeaEco og SeaEco + som er utformet for nødssituasjoner på handelsflåter, mens Sea Nordic og SeaArctic er utviklet for å tåle ekstra kaldt vær på fiskefartøy, handelsskip og offshore installasjoner. Nød drakt produktportefølje omfatter også spesialdrakter som NavyQuick Donning drakten utviklet for det norske Sjøforsvaret og andre NATO-partnere i hele Europa, og passasjer drakten SeaPass. Redningsdrakter selges både direkte til kunder og gjennom Hansen Protections nettverk av distributører.

Arbeids drakter er designet for å brukes til enhver tid for ulike arbeidsområder, spesielt i maritime miljøer. Produktspekteret består av SeaMOB, SeaWork og E 300-2 er flerbruks drakter laget for arbeid i utsatte situasjoner på dekk, mann over bord båt operasjoner og hvor brukerne trenger bevegelsesfrihet til å utføre sine oppgaver. Produktspekteret omfatter også SeaWind, som er konstruert for og benyttes av arbeidere på vindturbiner, og som en arbeidsdrakt på skip. Arbeids drakter selges hovedsakelig både direkte til kunder og gjennom Hansen Protections nettverk av distributører.

Nisje drakter er designet for spesielle applikasjoner som militære, redningsoperasjon, brannvesen og politi. Produktspekteret omfatter produkter som SeaRescue, som er beregnet for øyeblikkelig søk- og redningsoperasjoner på overflaten, og seaswim, som er beregnet for overflatesvømming i grunne vannområder. Nisje drakter blir vanligvis utviklet i nært samarbeid med kunder og sluttbrukere. Nisje drakter selges både direkte til kunder og gjennom Hansen Protections nettverk av distributører.

Redningsvester er obligatoriske med utvalgte drakter som ikke er sertifisert til å bli brukt uten en, og Hansen Protection tilbyr et bredt spekter av redningsvester for ulike formål og kundegrupper. Redningsvester kan utstyres med sikkerhetsseler og sikkerhetsliner, spruthette og personlig lokaliserings enhet (PLB). Redningsvester selges både direkte til kunder og gjennom Hansen Protections nettverk av distributører.